Om Viared Företagsförening

Om föreningen

Viared Företagsförening verkar för att etablera samarbete mellan medlemsföretagen för att få en styrka och bredd utåt som alla kommer att ha glädje av, både företag och anställda. Arbetet i Viared Företagsförening bygger på aktiva och engagerade medlemmar, som deltar i olika projekt.

Genom att samlas i Viared Företagsförening får vi en oslagbar tyngd, bredd och kompetens i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för våra företag och anställda.

Idag har föreningen mer än 156 medlemsföretag med ca 6500 anställda.

Vi är:

 • Ett forum där medlemsföretagen samlas kring viktiga gemensamma frågor.
 • En gemensam kraft för att göra Viared till Sveriges bästa företagspark.
 • En slagkraftig enhet gentemot omvärlden, kommun och myndigheter.
 • En förening som skapar bra miljö och utvecklar ett miljötänk som gynnar alla.
 • En förening som skapar och utvecklar erfarenhetsutbyten, affärsmöjligheter och information mellan medlemsföretagen.

Syfte med VFF

1. Vi vill verka för en fungerande infrastruktur i Viared för företag och anställda.
2. Vi vill skapa ett bra företagsklimat och en kreativ miljö för alla som arbetar i området.
3. Vi vill etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.
4. Vi vill verka för affärsutbyte, men också samverka i större projekt mellan medlemsföretagen.
5. Vi vill, med den tyngd vi har som grupp, verka för en positiv samhällsutveckling i Viaredsområdet genom att hålla täta kontakter med Borås Stad och dess förvaltningsorgan.
6. Vi vill skapa en bra miljö och ett miljömedvetande i Viareds Företagspark.
Previous slide
Next slide

"Tillsammans skapar vi framtidens företagspark."

Detta har vi gjort

Sedan bildandet 2002 har föreningen sett till att förstärka medlemmarnas möjlighet att utvecklas i Viared. Även anställda som arbetar i Viared har upplevt en markant förändring sedan föreningen bildades. Detta är några av sakerna vi har utfört:

 • Utökandet av kollektivtrafiken med linje 20 och 120.
 • Utbyggnad av cykelbanor.
 • Påverkat Borås Energi att investera i fjärrvärme och dubbelmatat ”sprinklervatten” på hela Viared Västra.
 • Varit med kring Viareds Motionspark och utegymmet.
 • Fixat röjningar kring vägarna så att våra hus syns bättre.
 • Arrangerat många väl besökta medlemsmöten med olika inriktning.
 • Tagit gemensamma initiativ för säkerheten i Viared.
 • Tagit gemensamma initiativ för kommunikation, inte minst när det gäller fiber/mobiltäckning i området.
 • Årliga möten med Borås Stads ledning, där bägge parter avrapporterar viktiga händelser och projekt.
 • Trafiksituationen är en ständigt aktuell fråga. En viktig fråga i närtid är Boråstorpsmotet.

Samarbets­partners

Viared Företagsförening har ett givande samarbete med Borås Stad inom olika områden. Två gånger per år diskuteras möjligheter till ständiga förbättringar inom Viareds Företagspark. Styrelsen tillsammans med företrädare för olika avdelningar inom Borås Stads förvaltning arbetar för att finna gemensamt fördelaktiga lösningar på olika projekt.

Genom ett tätt samarbete med Västtrafik har vi fått till stånd tätare turlistor som avsevärt underlättar bussåkandet. Direktbuss från Göteborg är en av de senaste nyheterna.

Vialla AB ansvarar för Viaredskartan, infartstavlor samt gatuskyltar i området. ViaredInfo kommer ut fyra gånger per år.

Borås Näringsliv är en förening för alla företag i Borås som vill vara med att påverka. Föreningen är också delägare i BORÅS TME AB, ett tillsammans med Borås Stad gemensamt ägt bolag som verkar för stadens utveckling av turism, möten och event, med mera.
Viared Företagsförening är stolta medlemmar i Borås Näringsliv.