Etablera

Intresserad av att etablera dig i Viared?

Industriområdet Viared Västra är en storsatsning från Borås Stad som ska ge mer utrymme för fler företag som vill etablera sig här. Området ligger i anslutning till riksväg 40 och dockar direkt intill det befintliga Viared. Här förbereds nu drygt 80 hektar industrimark. Det finns redan flera företag etablerade på området och man räknar med att hela området ska stå klart under år 2026. Alla tomter säljs grovplanerade av Borås Stad, det vill säga att marken är bearbetad före tillträde.

För mer information från Borås Stad kontakta :

– Anna Mattsson
– Etableringsansvarig / Näringslivsutvecklare
– Tel dir: 0734-327580
– E-post: anna.mattsson@boras.se

– Peder Wahlberg
– Etableringsansvarig / Näringslivsutvecklare
– Tel dir: 0767-710002
– E-post: peder.wahlberg@boras.se

Övriga kontaktuppgifter:

– Borås Stad – Stadsledningskansliet – Näringsliv
– Besöksadress: Kungsgatan 55, plan 4, rum 2432
– Postadress: 501 80 Borås
– Vxl: 033-357000
– Webbplats: www.boras.se/foretagare