viared_flygfoto_2
Välkommen till
Viared Företags­förening
viared_flygfoto_1
Välkommen till
Viared Företags­förening
viared_flygfoto_3
Välkommen till
Viared Företags­förening
viared_flygfoto_4
Välkommen till
Viared Företags­förening
viareds_foretagspark
Välkommen till
Viared Företags­förening

Välkommen till

Viared Företagsförening verkar för att etablera samarbete mellan medlemsföretagen för att få en styrka och bredd utåt som alla kommer att ha glädje av, både företag och anställda.

Varför Viared?

Viared är ett viktigt område för Borås expansion som ligger längs med Riksväg 40 med 25 min till Landvetters flygplats och 50 min till Göteborgs hamn. Med en strategisk skandinavisk placering med ungefär samma avstånd till Stockholm, Köpenhamn och Oslo är Viared ett utmärkt område för företag som värdesätter läget som konkurrensfördel.

Vill du bli medlem?

Viared Företagsförenings syfte är bland annat att samla företagen i Viareds Företagspark till en stark enhet vid externa förhandlingar med t.ex. Borås Stad, andra myndigheter, organisationer och företag. Föreningen ska också verka för att etablera och utveckla ett utbyte av erfarenheter och information mellan medlemsföretagen, utveckling av området och dess kommunikationer samt marknadsföring och miljöfrågor. Vi vill önska alla företag och organisationer i området välkomna som medlemmar.

Nyheter

Fakta om VFF

0
Medlemmar
0
Anställda